ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี (แผ่น)

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
2566785
256513665
256422804
256311830
256216657
25617643
256014
25584
25562

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
256610304.25
2565176740.5
2564297831
2563151537.5
2562214722
256185404
2560168
255851
255631.5
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้